MIHAIL ŞI GAVRIIL, ARHANGHELII CARE PĂZESC RAIUL CU SABIA

Sfinții Mihail și Gavriil, 8 noiembrie. Ce trebuie să gătești azi neapărat  și de ce - IMPACT

În fiecare an, în data de 8 noiembrie, creştinii ortodocşi îi sărbătoresc pe Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, conducătorii cetelor de îngeri. Cei doi arhangheli purtători de sabie ca simbol al biruinţei sunt, potrivit credinţei ortodoxe, călăuzele sufletelor în drumul lor spre Rai. Totodată ri sunt şi patronii spirituali ai Jandarmeriei Române.În iconografia ortodoxă, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil sunt pictaţi pe cele două uşi laterale ale catapetesmei, ca păzitori ai uşilor raiului. Mihail este redat la miazănoapte, iar Gavriil la miazăzi.  Conform tradiţiei, în sâmbăta dinaintea sărbătorii Sfinţilor Arhangheli, se duc bucate şi colivă la biserică şi se fac pomeni de sufletul morţilor. De “moşii de toamnă”, mulţi creştini împart vecinilor şi săracilor farfurii sau străchini cu mâncăruri şi căni pline cu vin. Tot acum, se aprind lumânări pentru cei morţi, dar şi pentru cei vii. 

Cine sunt Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil în istoria Bisericii Ortodoxe.

În tradiţia Bisericii sunt cunoscuţi un număr de şapte Arhangheli: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil şi Varahiil. Mihail, care se traduce „puterea lui Dumnezeu” şi este voievodul oştilor cereşti, primul din ceata Sfinţilor Arhangheli, poartă sabie de foc şi are rolul de a păzi legea lui Dumnezeu şi de a birui puterea vrajmaşilor. Gavriil, care înseamnă „bărbat-Dumnezeu”, este arhanghelul bunelor vestiri. El nu poartă sabie de foc, ci crin, fiind aducătorul veştilor bune.  Se spune că Arhanghelii sunt conducătorii cetelor de îngeri, având aripi şi purtând săbii, ca simbol al biruinţei şi sunt călăuze ale sufletelor în drumul acestora spre rai. 

Arhanghelul Mihail a însoţit poporul ales în pământul făgăduinţei promis de Dumnezeu, dar şi cele zece pedepse, a fost păzitorul oştilor lui Isus Navi, a stins cuptorul celor trei tineri din Babilon, a păzit de lei pe Daniil în groapa cu lei şi tot el a dat biruinţă lui Ghedeon în luptă.

O noapte cu leii «

 Arhanghelul Gavriil a vestit naşterea Maicii Domnului, a fost primul care a rostit numele lui Iisus, i-a dat nume lui Ioan Botezătorul şi a descoperit magilor taina întrupării Mântuitorului.

Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Cuv. Sara |  Poza 1

În folclorul religios românesc, dintre cei doi arhangheli, mai venerat este Mihail. Se spune că el poartă cheile raiului, este un înfocat luptător împotriva diavolului şi veghează la capul bolnavilor, dacă acestora le este hărăzit să mai trăiască, fiind şi un stăpânitor al văzduhului, alături de prorocul Ilie. În viziunea populară, Arhanghelii asistă şi la judecata de apoi, ard păcatele acumulate de patimile omeneşti fireşti şi purifică, prin post, conştiinţele. De aceea, multe familii creştine îi aleg ca patroni şi ocrotitori spirituali ai casei şi ai gospodăriei. În zonele muntoase, arhanghelIi sunt ŞI protectorii turmelor de oi care pășunează munții românești.

Noi, redacţia www.desprebanat.ro, cu acest prilej de sărbătoare, dorim să urăm tuturor sărbătoriţilor zilei, indiferent cum se numesc, Mihai sau Gabriel, ori celor care îşi sărbătoresc astăzi ziua de naştere. multă sănătate, fericire şi multă întelepciune în luarea deciziilor din viaţă.

LA MULŢI ANI, OAMENI CU NUME DE SFINŢI !!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *